Brugsvejledning til vores hus i Sydfrankrig

 

Her er en vejledning til huset, som vi har valgt at gøre temmelig grundig (og dermed også noget omfattende). Den indeholder en del helt nødvendige (men også nogle mindre nødvendige) oplysninger, og vi beder jer venligst om at gå den igennem inden ankomsten, og også bringe den med til huset.

Ring gerne hvis I savner nogle oplysninger eller ønsker uddybning.

Ved ankomst til huset

Vær opmærksom på, at langt de fleste forretninger holder lukket om søndagen, så det er en god idé enten at have lidt mad med hjemmefra eller at købe ind på vejen.

Hav en lommelygte parat, hvis I ankommer, når det er mørkt. Der er udendørs lamper på huset ved P-pladsen (m. automatisk tænding), men det kan godt være svært at se trappetrinene alligevel selv om der også her er anbragt lamper. Lommelygten er god som reserve (også til at finde nøgle og nøglehul).

En lokal “vicevært” hjælper os med privat-udlejningen. Hun har samme dag som I ankommer, sørget for at lægge nøglerne parat. Det drejer sig om nøgler til følgende steder: Hoveddøren ved P-pladsen, terrassedøren og rummet under terrassen. Nøglebundtet vil ligge under den store lerkrukke (med kaktus i) placeret for enden af den store terrasse i retningen ned mod landsbyen (nær ved marmorbordet).

Vi beder venligst om (hvis I når frem om eftermiddagen), at I venter med at køre op til huset indtil kl. 16. Viceværten skal gøre rent efter tidligere lejere, vaske linned, skifte sengetøj m.v.. Hun føler sig lidt stresset, hvis man står der inden “skiftetid”.

Vi anbefaler ved ankomsten at bruge indgangsdøren fra den store terrasse. Kontakten til lampen på terrassen sidder øverst til venstre lige inden for døren. Ved hurtigt tryk tænder den for fuld kraft. Hvis man holder knappen inde dæmpes eller skrues op for lyset.

Loftslyset i stuen tændes på kontakten nedenfor. Også denne kan reguleres i lysstyrke.

 

Viceværten har normalt sørget for, at der er tændt for elektricitet, gas og vand. Hvis ikke, åbnes på følgende steder:

Elektricitet

Strømmen tændes ved at dreje på knappen på fejlstrømsrelæet, som findes i det lille hvide skab over vinduet i stuen. Brug en af køkkenstolene (ikke stuestol) til at stå op på.

Gas

Gasflasker findes under vandvarmeren i værkstedet (døren til højre i gangen nedenfor trappen til badeværelset). Hanen på toppen af flasken drejes mod uret.

Der står en fyldt reserveflaske parat til at skifte, hvis det bliver nødvendigt.

Vand

Hovedhanen findes lige over vinduet i badeværelset (åbnes til ca. vandret).

Vandet i hanerne er af god drikkevandskvalitet, så der er ingen risiko forbundet med at drikke det.

Sengetøj m.v.

Sengene er redt ved ankomst.

Ved leje af huset i over en uge er ekstra sengetøj lagt frem.

Håndklæder ligger i reolsystemet i badeværelset.

Hvis I ønsker at bruge sovesofaen på 1. sal, så læg venligst skånebetrækket på inden lagnet. Det findes i kassen under sofaen.

Badeværelse/toilet

Toilettet har to knapper: Den største knap er (meget logisk !) til ”lille” skyl (mærket “L”) og den lille til ”stort” skyl (mærket “S”).

Afløbet er tilsluttet septiktank. Det indebærer, at man skal være opmærksom på, hvad man smider i toilettet for at undgå problemer.

Man skal passe på ikke at dræbe bakteriefloraen med kemiske stoffer. Derfor må der ikke bruges nogen form for kemisk aktive stoffer i toilettet, og der må kun anvendes det rengøringsmiddel, som står bagved toilettet, eller lignende miljøvenligt toilet rens. Hvis bakteriefloraen dræbes, fungerer septiktanken ikke ordentligt, og der kan opstå lugtgener.

Der må heller ikke smides fremmedlegemer (hygiejnebind/tamponer, kondomer, o.l.) i toilettet, da disse ikke kan omsættes og derfor hurtigere vil fylde tanken op. Brug i stedet ”blespanden” under håndvasken.

Det kan ske at afløbet til brusenichen stopper til under opholdet (hår og lignende). Det renses let ved forsigtigt at vippe risten op med en kam e.l. og rense både den og den lille skål under.

Køkkenet

Gasblussene tændes vha. knappen midt i betjeningspanelet.

Bageovnen er elektrisk og indstilles vha. knapperne til venstre.

Vi beder jer om at skåne køkkenbordet ved altid at bruge skærebræt. Brug altid metalbordskåneren (hænger på en krog på stangen) e.l., hvis der skal stilles varme ting på køkkenbordet.

OBS ! Kobbergryderne er sarte og kræver særlig hensyntagen for ikke at blive ødelagt:

 • De må aldrig koge/stege tør.
 • Der må ikke bruges metalredskaber i gryderne.
 • De må aldrig renses med skuresvampe, skuremidler eller lignende. Der må kun bruges opvaskebørste og opvaskemiddel. De skal naturligvis gøres rene, men det er ikke meningen at de skal være ensartet blanke og skinnede, hverken ind- eller udvendigt, men stå med den patina, som følger af brugen.
 • Pas i øvrigt på ikke at lave buler eller hakker i dem, da kobber er temmelig blødt.
 • Hvis I ikke er trygge ved at bruge kobbergryderne, er der aluminium kasseroller m.v. i skuffe nr. 4.

Køle/fryse-skabets temperaturvælger skal normalt stå på indstillingen “1½”.

Placeringen af alle køkkenredskaber m.v. fremgår af Inventarlisten.

Hvis der mangler noget, beder vi venligst om at blive underrettet, så nyt kan blive skaffet snarest muligt.

Det er også en god idé, at man bibeholder tingenes placering, så alle kan finde det, de behøver.

Det gamle pendul-ur skal forsigtigt trækkes op i højre nøglehul, indtil du føler modstand. Klokkeværket (venstre nøglehul) virker ikke, og skal derfor ikke trækkes op.

Telefon & internet

Der er en fransk fastnet-telefon, som kan bruges til opkald indenfor Frankrig (men ikke ud af landet).

Vi har en ADSL forbindelse, som er trådløs (virker i hele ejendommen og på terrasserne), og I har som lejere ubegrænset og gratis brug af forbindelsen.

Forbindelsens navn: Roquebrun. Adgangskode: Roquebrun

Hvis I har brug for hjælp fra os, så send en SMS til +45 2671 8071. Så ringer vi op til jeres telefon.

Rumvarme og brug af masseovnen.

OBS ! Vi beder indtrængende om, at I ikke forsøger at tænde op i masseovnen “for hyggens skyld”. Optænding og brug af masseovnen kræver viden om korrekt anvendelse, og den kan udvikle rigtig megen røg, hvis man anvender den forkert.

Der findes en varmeblæser og to el-radiatorer i kælderen, som kan bruges, hvis man synes, det er for koldt på ”udsatte steder” i ferieboligen.

Husets Varmtvands-system

Normalt sørger vores vicevært for, at systemerne fungerer, men for de teknisk ”mindede” og interesserede er her en kortfattet beskrivelse:

Feriehuset har to kilder til produktion af varmt vand: Sol og El.

Begge kan levere energi til samme varmtvandsbeholder (findes i værkstedet).

Hvis I har overskud til det, vil vi være glade for, at I efter ankomsten (og gerne til tider under ophold i huset) tjekker, at sol- eller evt. masseovns-systemerne fungerer, som de skal. De to systemer leverer jo den miljørigtige, vedvarende energi til udlejnings-ejendommen, som vi gerne vil satse mest muligt på – og erstatter desuden det mindre miljørigtige el-forbrug.

Fordeling og omstilling

Fra ca. marts til september inklusive vil solvarmen være den anvendte varmekilde til varmtvands-produktion.

Resten af året vil masseovnen stå for produktionen af det varme vand.

Under hele året vil El-patronen i varmtvandsbeholderen være back-up, således, at den træder til, hvis de andre to varmekilder ikke giver tilstrækkeligt med varme.

Solvarmesystemet

I solfangeren på taget opvarmes vand, som cirkuleres ned igennem varmtvandsbeholderen ved hjælp af en pumpe og en elektronisk styring. Sidstnævnte sørger for at starte pumpen, når temperaturen i solfangeren er 10 grader varmere end i bunden af varmtvandsbeholderen. Dette vil den fortsætte med at gøre indtil, temperaturforskellen er nede på 5 grader. Styringsboksen med principdiagram, pil-knapper m.v. findes ved siden af varmvandbeholderen.

Ved tryk på dens pil-taster kan man kontrollere, hvad temperaturen er i solfangeren og i bund- og top af varmtvandsbeholderen.

OBS ! Pas på skoldning på solrige sommerdage, hvor temperaturen på det varme vand godt kan nå over 70 grader.

Kontrol og genstart

Kontrollér på displayet, at temperaturen enten i solfangeren eller i bund eller i top af varmtvands-beholderen vises. Hvis displayet viser F 230, (efter at strømmen har været afbrudt), vil det være nødvendigt at genstarte ved at trykke på en af piltasterne, som benyttes til at skifte imellem de forskellige visninger.

Hvis ikke solvarmesystemet kan bringe temperaturen i toppen af beholderen op på ca. 50 grader på en solrig dag (hvor forbruget ikke er usædvanligt stort) fungerer det ikke, som det skal. I så fald bedes I kontakte os.

El-system

Belysning

Stort set alle lamper i huset er af LED-typen, som bruger meget lidt energi.

Lyskontakter er logisk anbragt lige uden for eller inden for i det pågældende rum i feriehuset.

I stuen er der en loftslampe midt i rummet samt et spotlys-system og en lampe ved vinduet.

Loftslampen tændes på kontakten lige inden for døren, til venstre.

Spotsystemet (spisebord + to nicher) tændes og slukkes ved kortvarigt tryk på den runde kontakt ved vinduet. Styrken reguleres ved at dreje knappen. Spotten over bordet kan slukkes separat på afbryderen ved den lille niche.

Spotlamperne ved de to armstole tænd/slukkes og reguleres på knappen nedenfor.

Afbryderen til lyset i køkkenet sidder ved indgangen fra stuen, og kan ligeledes reguleres i styrke. Den tændes og reguleres ved drejning af knappen.

På 1. sal tændes lyset på kontakten for enden af trappen. Der findes desuden en bordlampe på skrivebordet, som tændes vha. kontakten i ledningen.

I soveværelset tændes hovedlyset lige inden for døren og sengelamperne på selve lampen under pæren.

Lyset i mellemgangen v. toilettet er tændt konstant, så man kan orientere sig altid.

Kontakten til lyset i “annexet” under terrassen sidder lige indenfor til højre. Funktionen er den samme som “spot-kontakterne” i stuen.

Lampen uden på huset (som oplyser terrassen) tændes på den øverste knap til venstre lige inden for døren. Styrken reguleres på samme knap ved tryk i top eller i bund.

Lampen uden for kælderdøren tænder/slukker automatisk. Det samme gælder dem ved P-pladsen samt lamperne ved nedgangen.

Fejlstrømsrelæ + sikringer.

Fejlstrømsrelæet findes i det lille skab over vinduet i stuen. Det aktiveres ved at dreje på knappen.

Hvis al strøm i huset forsvinder, klares problemet som regel ved at gen-aktivere fejlstrømsrelæet.

Hvis ikke, er der sandsynligvis gået en sikring.

Nedenfor findes en oversigt over, hvilke sikringer, der gælder til, hvilke brugssteder.

Sikrings-grupper findes to steder:

1. I det lille hvide skab over vinduet i stuen.

Her findes også reservesikringer i en lille skål.

Sikringerne (som sidder i afbryderknapperne) dukker op, når man trykker knappen nedad.

Gruppe 1 (10A)

Lys v. stuevindue

Loftlys midt i stuen

Loftlys i TV-stue

Loftlys i soveværelse

Gruppe 2 (16A)

Halogen-spots i stuen (v. bordet og i nicher)

Stikkontakter i stuen

Læselys (halogen) v. store stole i stuen

Stikkontakt i soveværelse

Stikkontakter på 1. sal.

Alt på 2. sal (lys + stikkontakter).

Udendørs lampe v. vejen

Lampe på terrassen

2. I skabet ved indgangen til badeværelset (ligner en dør til et rum).

Sikringerne (som sidder i afbryderknapperne) dukker op når man trykker knappen nedad.

Gruppe CH (16A)

Vandvarmer

Gruppe L (10A) – Denne er en automatsikring, hvor knappen blot skubbes op, hvis den er gået ned.

Lys i køkken

Lys i badeværelse

Lys i værksted

Lys i mellemgang

Lys i vinkælderen

Stikkontakt (enkelt) i køkken

Gruppe PC (20A)

Stik i kælder

Lys i annexet

Lys v. kælderdør

Varmestyring

3-stik v. køleskab i køkken

Gruppe ML (20A)

Vaskemaskine

Gas

Gasflaskerne findes i kælder/værkstedsrummet under vandvarmeren.

Gassen er flaskegas (Butan). Der findes en brugsflaske og en reserveflaske.

Hvis gassen løber tør skiftes til reserveflasken på følgende måde:

 1. Luk for hanen på toppen.
 2. Skru regulatoren af (OBS ! venstregevind, som drejes modsat af normalt). Brug kun tang om nødvendigt.
 3. Skru hætten af reserveflasken og skru den på den tomme flaske.
 4. Fjern plastikproppen fra udtaget.
 5. Skru regulatoren på den nye flaske og stram evt. forsigtigt efter med tangen.
 6. Åbn for hanen og check (snus) om der lækker gas ud ved tilslutningen.


Vi beder jer venligst ringe til os og meddele, når I skifter flaske, så vi kan sørge for at få byttet den tomme.

Tøjvask

Vaskemaskinen står lige indenfor i husets ”vinkælder” (bag badeværelset).

Den betjenes, som angivet i brugsvejledningen (findes oven på maskinen).

Vaskepulver doseres med maksimalt den mængde, som er angivet i vejledningen

Vaskepulver kan købes i den lokale ”Vival”. Vi vil anbefale at købe det mest miljøvenlige, man kan få (uden fosfater, blegemiddel m.v.)

OBS! Vær opmærksom på, at lågen på maskinen først kan åbnes ca. et halvt minut efter, at maskinen er slukket.

Tørresnoren findes på terrassen, klemmer i et “klemmeforklæde”, som hænger på hattehylden indenfor hoveddøren.

Affald

Affald sorteres i fem fraktioner: Glas, plastflasker, metal, papir og andet affald.

Affaldspanden med låg står ved komfuret. Der bruges de sorte 30 l poser, som ligger på hylden under vasken.

På terrassen står en stor grøn affaldsspand, hvor man kan samle alt affald inden det bringes med ned til landsbyen.

Deres renovationssystem er baseret på, at man selv bringer sit affald til de opstillede containere.

Man tager derfor sin(e) pose(r) med ned til byen, og lægger dem, der indeholder blandet affald ned i én af de grå/grønne containere langs vejen (de nærmeste står lige neden for vores vej og andre nær den gule ”Mairie”-bygning).

Glas, plastflasker og papir bringes til mini-genbrugsstationen i den lille park ved floden (på venstre side lige efter turistkontoret) eller på pladsen til højre lige på den anden side af floden (ved kano & kajakstedet).

Begge sidstnævnte steder kan man også komme af med det blandede affald.

Metalaffald lægges i kælderen (det skal til genbrugsstationen nær St. Chinian, og det sørger vi for).

Video & DVD

Fladskærmen i stuen på 1 sal har indbygget DVD-afspiller m. tilhørende fjernbetjening.

Der findes et DVD-arkiv af blandet omfang på hylden i soveværelset, men man kan naturligvis selv tage sine favoritter med.

Sikkerhed

Vi har gjort, hvad vi med rimelighed kunne for at forebygge uheld/ulykker, men da huset og terrassen ligger på en skråning, og der ikke findes rækværk, er der naturligvis muligheder for at skride/falde ned, hvis man bevæger sig uden for terrasserne og trapperne.

Pt. har vi ikke haft tid til at gøre meget ved grunden nedenfor terrassen. Vi fraråder derfor, at man færdes der.

Generelt er stedet ikke så sikkert for børn under fire-fem år, da der er nogle potentielle risici for ulykker. Den store terrasse er ikke forsynet med rigtig sikkerhedsafskærmning (kun en lav mur), da vi helst vil holde udsynet derfra helt frit. På langsiden ned mod dalen er der tag, og således ingen faldrisiko, men i enderne af terrassen skal man passe godt på. Trapper og afsatser inde i huset indebærer jo også en vis risiko. Hvis I vælger at tage mindre børn med er det på eget ansvar, og vi opfordrer jer til grundigt at vurdere, hvordan I kan foretage passende forholdsregler for at forebygge ulykker.

SPA-badet rummer naturligvis også en risiko for at mindre børn kan drukne heri. Når badet ikke bruges skal låget være på, både af sikkerhedsmæssige grunde og for at forhindre at dyr og genstande kommer derned. Der findes en udførlig brugsvejledning til SPA-en i kælderen. Denne skal følges til punkt og prikke.

Vandet i hanerne er af god drikkevandskvalitet, så der er ingen risiko forbundet med at drikke det.

Ild og brandfare

Som en konsekvens af den megen sol og ringe nedbør om sommeren skal der kun en enkelt gnist/glød til at starte en brand i den omliggende vegetation. Brug af åben ild ude om sommeren skal derfor ske med yderste forsigtighed. Vær derfor også meget forsigtige med evt. tobaksrygning, tændstikker, skod m.v.

I øvrigt er vores hus røgfri zone, hvilket vi venligst beder evt. rygere om at respektere.

Der findes en grill på den nederste terrasse, som kan bruges med forsigtighed forudsat nedenstående regler overholdes:

   • at grillen anbringes i god afstand fra vegetation og andre brændbare ting
   • at der hele tiden er opsyn med den
   • at gløder ikke spredes
   • at den slukkes helt efter endt brug
   • at låget altid er på, når grillen ikke er i brug

 

Hjælp

Ring direkte til os, hvis der opstår problemer i huset eller I har behov for hjælp i øvrigt:

Mobil: 2671 8071. Fastnet: 4870 8070.

I tilfælde af ulykker/nødsituationer ringes 112, hvor der også findes engelsktalende hjælp.

Ellers kontaktes læge/hospital, brandvæsen m.v. iflg. nedenstående liste:

Læge (nærmeste): Dr. Philippe Courtade, Rue de Caudejero, Cessenon tlf. 04 67 89 65 02.

Ambulance: 04 67 35 70 35 (Cessenon) eller 04 67 38 00 01 (st. Chinian)

Hospital: 04 67 35 70 35 (Beziers).

Apotek: 04 67 89 66 34 (Cessenon).

Politi: 04 67 89 70 01

En førstehjælpskasse med div. forbindinger, plaster m.v. findes i nederste skuffe under køleskabet.

Inden afrejsen fra huset

Vi håber, at I også hylder det gode gamle princip: ”Efterlad huset i den stand, som I selv ønsker at finde det”. De efterfølgende gæster vil givetvis sætte stor pris på at komme til et pænt og ryddeligt hus.

Vi beder jer derfor om at rydde op inden afrejsen og sørge for at alt findes på sin rette plads. Se Inventarlisten.

Vi beder jer også om at efterlade nogle kaffefiltre og lidt kaffe, sukker mv. , da det ikke er alle, der når at købe ind på ankomstdagen, og der er lukket de fleste steder om søndagen. Sørg også for, at der er nogenlunde de samme mad- og forbrugsting, som ved ankomsten (krydderier, stegeolie osv. så der er lidt at starte på for alle).

Vi beder jer også venligst om at fjerne alt affald.

Vi har oplevet et par gange, at nogle af de gæster, der har brugt bageovnen, efterlader den i en tilstand, hvor plade og rist er næsten umulige at rengøre. Vi beder derfor om, hvis I bruger ovnen, at rense disse dele snarest efter, så evt. madrester ikke brændes fast ved senere brug. Ellers er vi nødt til at afsætte ekstra tid til rengøringen (på jeres regning).

Alle døre låses og nøglerne lægges tilbage under lerpotten (hvor I fandt den ved ankomsten).

Tilsvarende, som ved ankomst til huset, beder vi jer venligst om at overholde rømnings-tidspunktet kl. 10.00, da vores vicevært ellers ikke kan nå at blive færdig med rengøring, vask, eftersyn m.v. inden de næste gæster kommer.

Diverse ”husk !” og ”pas på !”

Under denne rubrik har vi samlet lidt oplysninger, som ikke rigtigt passer ind under ovenstående:

Vi vil gerne bede jer om at passe godt på vores 300 år gamle lindetræ på terrassen. Som I vil kunne se er det nu holdt sammen med kæder, da det var i gang med at flække. Det er skrøbeligt, men skulle gerne holde 100 år endnu. Det er derfor strengt forbudt at klatre i det eller gynge i grenene.

Husk altid at lukke for hanen på den udendørs vandhane efter brug (ikke bare på sprøjtepistolen). Slangen kan falde af, og mange liter løbe ud upåagtet.

Taget på annekset under terrassen tåler ikke, at man står eller går på det !

Nogle gæster har oplevet “nærgående” hvepse, som har bygget bo i lindetræet. Kontakt os, hvis I synes der er mange hvepse.

I er i øvrigt velkommen til at plukke af krydderurterne og frugten.

Rigtig god ferie!

Afslutningsvis vil vi ønske jer en rigtig god ferie med masser af gode oplevelser i det sydfranske.

Vi håber at huset lever op til jeres forventninger, og vi vil være taknemlige for at høre jeres mening om opholdet. Brug gerne vedlagte evalueringsskema, gæstebogen eller send os en e-mail. I er også velkomne til at kommentere via feltet nedenfor.

I er selvfølgelig også meget velkommen til at ringe, hvis I har ris/ros.

 

Med venlige hilsener fra

Birgitte Forup & Leif Stubkjær


 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.